Ziņas

PTV Visum 14. New version

27 Jūn 2014
Transport and Telecommunication Institute got the new version of PTV VISUM software from PTV.
vairāk >>

EnViVer Professional new version in TTI

18 Jūn 2014
Transport and Telecommunication Institute got the new version of EnViVer Professional software.
vairāk >>

The Big Book of Simulation Modeling

18 Jūn 2014
The Big Book of Simulation Modeling. Multimethod Modeling with AnyLogic 6 from AnyLogic company was published and available for purchase.
vairāk >>
Notikumi

Statistisko datu apstrāde SPSS pakotnē

Apmācības tiek piemērotas dažādu uzņēmumu analītisko un informācijas tehnoloģiju nodaļu darbiniekiem.

vairāk >>

Sakarības un prognozēšanas izmantošana SPSS pakotnē

Apmācības tiek piemērotas dažādu uzņēmumu analītisko un informācijas tehnoloģiju nodaļu darbiniekiem.

vairāk >>

Multidimensiju datu apstrāde SPSS pakotnē

Apmācības tiek piemērotas dažādu uzņēmumu analītisko un informācijas tehnoloģiju nodaļu darbiniekiem.

vairāk >>

Работа в пакете ExtendSim

Тренинг  для сотрудников аналитических отделов и сотрудников отделов информационных технологий.

vairāk >>

Работа с данными в пакете ExtendSim

Тренинг для сотрудников аналитических отделов и сотрудников отделов информационных технологий.

vairāk >>

Анимация в пакете ExtendSim

Приглашаем на тренинг для сотрудников аналитических отделов и сотрудников отделов информационных технологий.

vairāk >>
 
Lietišķo programmu sistēmu laboratorija

Lietišķo Programmu Sistēmu Laboratorija pie Transporta un sakaru institūta piedāvā konsaltingu un pētījumus transporta, loģistikas un biznesa procesu jomā, izmantojot innovētus programmas līdzekļus. Mūsdienu programmas nodrošinājums imitācijas modelēšanai, ar kuru strādā laboratorija, ļauj veikt kvalitatīvu, uzskatāmu un daudzpusīgu pētāmo sistēmu analīzi. Laboratorija tika dibināta 2006. gadā un par šo īsu laika periodu mūsu speciālisti veiksmīgi izstrādāja vairākus projektus. Starp tiem ir: jaunas autoostas projekta modelēšana, trīslimeņu Dienvidu tilta šķērsojuma mezgla modeļa izstrāde, Transporta plūsmas makromedeļa veidošana Liepājas pilsētai u.c. (projekti).

 

Transports
Mēs piedāvājam kvalitatīvu un mūsdienīgu konsaltingu sekojošu uzdevumu risināšanai:
• Transporta plūsmas optimālā organizācija;
• Transporta plūsmas prognoze;
• Transporta sistēmas šauru vietu meklēšana;
• Optimālā luksofora cikla meklēšana un izvēlē;
• Arhitektūras projekta pārbaude pieprasījumu atbilstībai;
• Sabiedrisko transportu saraksta optimizācija u.c. uzdevumi
Piedāvājam dažāda veida transporta sistēmu pētījumus, kas ir saistīti ar informācijas vākšanu un pārstrādi par pasažieru un krāvu plūsmu. Šo uzdevumu risināšanai mēs izmantojam mūsdienīgus programmas kompleksus: PTV VISION un PTV VISION VISUM, statistisku datu apstrādes pakotnes STATISTICA/Win u.c.

 

Logistika
Mūsdienīgas loģistikas sistēmas – tas ir objekti,  to analīze un optimizācija nav iespējama bez mūsdienīgu matemātisku metožu un informācijas tehnoloģiju pielietojuma. Veselu rindu uzdevumu, kuri ir saistīti ar sistēmu kritiska stāvokļa pētīšanu, labākā varianta izvēli, optimizāciju un dažāda veida stratēģiju ekonomisko pamatojumu, mēs risinām uz mūsdienīgas modelēšanas sistēmu bāzes. Tādas kā : ExtendSim un AnyLogic. Šīs sistēmas ir labi pazīstamas profesionāliem un nopelnīja atdzīšanu kā kvalitatīvi instrumenti modelēšanai un analīzei.

 

Biznesa procesi
Biznesa procesu modelēšana ļauj veikt to efektivitātes pētījumu. Modelēšana biznesā – tas ir resursu izmantošanas efektivitātes pētīšana apkalpojoša un ražošanās sfērā, ražošanas plānošana, piegādes un noliktavas sistēmu organizācija, sadalītu ražošanas un noliktavas sistēmu pētīšana, finanšu plūsmu modelēšana un finanšu modeļu efektivitātes pētīšana, biznesa procesu reinženierings, tirgus pētīšana. 

Bibliotēka
World Transit Research (WTR)
vairāk >>
Temporālie datu modeļi dzelzceļa transporta informācijas sustemās
Petuhova N.
vairāk >>
Применение инженерной математики и исследования операций для решения задач современной логистики
Ю. Толуев
vairāk >>
Reklāma
Laboratory Brochure gives basic information about Laboratory of Applied Software Systems. Main directions of research. Completed projects etc.
vairāk >>
LAS Flyer, which describes possibility of laboratory in such fields as transport, logistics, business-process.
vairāk >>