Ziņas

PTV Visum 14. New version

27 Jūn 2014
Transport and Telecommunication Institute got the new version of PTV VISUM software from PTV.
vairāk >>

EnViVer Professional new version in TTI

18 Jūn 2014
Transport and Telecommunication Institute got the new version of EnViVer Professional software.
vairāk >>

The Big Book of Simulation Modeling

18 Jūn 2014
The Big Book of Simulation Modeling. Multimethod Modeling with AnyLogic 6 from AnyLogic company was published and available for purchase.
vairāk >>
Sākumlapa » » 2.modulis: Multidimensiju datu apstrāde SPSS pakotnē 
2.modulis: Multidimensiju datu apstrāde SPSS pakotnē

 

Apmācības
”2.modulis: Multidimensiju datu apstrāde SPSS pakotnē”

 

Mērķa auditorija:
 • Apmācības tiek piemērotas dažādu uzņēmumu analītisko un informācijas tehnoloģiju nodaļu darbiniekiem, kuriem nepieciešamas papildus zināšanas statistikas jomā un praktiska pieredze mūsdienu programmatūras izmantošanā statistisko datu apstrādei. 

 

 

Sagaidāmie rezultāti:

 • Prasmes mūsdienu programmatūras izmantošanā statistisko datu apstrādei;
 • Dažādu objektu klasifikācijas un dimensiju samazināšanas metožu sapratne un praktiskais pielietojums.

 

 

Apmācības saturs:

 • Klasifikācijas uzdevuma uzstādīšana ar un bez apmācības;
 • Klasterizācijas metodes. Kopējie principi. Metožu apskats. Līdzību/nelīdzību mēri;
 • Hierarhiskas aglomeratēvas klasterizācijas metodes. Dendrogrammas. Pievienošanas saraksts. Klasterizācijas rezultātu analīze un interpretācija;
 • К-means metode.  Metodes ieejas parametri. Klasterizācijas kvalitātes novērtējums. Klasterizācijas rezultātu analīze un interpretācija;
 • Diskriminācijas analīze – klasifikācija ar apmācību. Kakonistisku diskriminācijas funkciju veidošana, to nozīmīguma pārbaude. Dažādi veidi klasifikatora izveidošanai. Klasifikācijas matrica;
 • Faktoru analīze. Galveno komponentu metode. Kopējie principi. Faktoru skaita dažādi izvēles kritēriji. Vienkārša struktūra. Rotācija. Faktoru analīzes rezultātu interpretācija;
 • Piemēri un patstāvīgais darbs.

 

 

Apmācības ilgums:

 • 2 dienas (12 stundas)
Bibliotēka
World Transit Research (WTR)
vairāk >>
Temporālie datu modeļi dzelzceļa transporta informācijas sustemās
Petuhova N.
vairāk >>
Применение инженерной математики и исследования операций для решения задач современной логистики
Ю. Толуев
vairāk >>