Ziņas

PTV Visum 14. New version

27 Jūn 2014
Transport and Telecommunication Institute got the new version of PTV VISUM software from PTV.
vairāk >>

EnViVer Professional new version in TTI

18 Jūn 2014
Transport and Telecommunication Institute got the new version of EnViVer Professional software.
vairāk >>

The Big Book of Simulation Modeling

18 Jūn 2014
The Big Book of Simulation Modeling. Multimethod Modeling with AnyLogic 6 from AnyLogic company was published and available for purchase.
vairāk >>
Sākumlapa » » 1. moduļis: Sakarības un prognozēšanas izmantošana SPSS pakotnē 
1. moduļis: Sakarības un prognozēšanas izmantošana SPSS pakotnē

 

Apmācības
”1. moduļis: Sakarības un prognozēšanas izmantošana SPSS pakotnē”

 

Mērķa auditorija:
  • Apmācības tiek piemērotas dažādu uzņēmumu analītisko un informācijas tehnoloģiju nodaļu darbiniekiem, kuriem nepieciešamas papildus zināšanas statistikas jomā un praktiska pieredze mūsdienu programmatūras izmantošanā statistisko datu apstrādei. 

 

 

Sagaidāmie rezultāti:

  • Prasmes mūsdienu programmatūras izmantošanā statistisko datu apstrādei;
  • Dažādu prognozēšanas metožu sapratne un praktiskais pielietojums.

 

 

Apmācības saturs:

  • Statistisko mijiedarbību mērīšana. Korelācijas analīze. Dažādu korelāciju tipi;
  • Regresijas modeļu veidošanas. Faktoru izvēle. Faktoru ietekmes sākuma novērtējums uz atkarīgo mainīgo. Regresijas modeļu dažādu tipu veidošana. Izveidoto modeļu kvalitātes novērtējums. Izkliedes analīze un faktoru nozīmīguma analīze. Prognozēšana, izmantojot regresijas modeļus;
  • Dispersijas analīze: pārbaude kā kvalitātes faktori ietekmē kvantitatīvus faktorus. Dispersijas analīzes datu prezentācija. Vienfaktoru un daudzfaktoru dispersijas analīze;
  • Prognozēšana, izmantojot laika rindu modeļus. Dažādu modeļu veidi. Sezonalitātes atklāšana. Laika rindas izlīdzināšana. ARIMA modelis. Izstrādāto modeļu kvalitātes novērtējums. Prognozes veidošana uz izstrādāta modeļa bāzes. Prognozēšanas rezultātu attēlošana;
  • Piemēri un patstāvīgais darbs. 

 

Apmācības ilgums:

  • 4 dienas (24 stundas)
Bibliotēka
World Transit Research (WTR)
vairāk >>
Temporālie datu modeļi dzelzceļa transporta informācijas sustemās
Petuhova N.
vairāk >>
Применение инженерной математики и исследования операций для решения задач современной логистики
Ю. Толуев
vairāk >>