Ziņas

PTV Visum 14. New version

27 Jūn 2014
Transport and Telecommunication Institute got the new version of PTV VISUM software from PTV.
vairāk >>

EnViVer Professional new version in TTI

18 Jūn 2014
Transport and Telecommunication Institute got the new version of EnViVer Professional software.
vairāk >>

The Big Book of Simulation Modeling

18 Jūn 2014
The Big Book of Simulation Modeling. Multimethod Modeling with AnyLogic 6 from AnyLogic company was published and available for purchase.
vairāk >>
Sākumlapa » » Pamata modulis : Statistisko datu apstrāde SPSS pakotnē 
Pamata modulis : Statistisko datu apstrāde SPSS pakotnē

 

Apmācības
”Pamata modulis : Statistisko datu apstrāde SPSS pakotnē”

 

Mērķa auditorija:
 • Apmācības tiek piemērotas dažādu uzņēmumu analītisko un informācijas tehnoloģiju nodaļu darbiniekiem, kuriem nepieciešamas papildus zināšanas statistikas jomā un praktiska pieredze mūsdienu programmatūras izmantošanā statistisko datu apstrādei. 

 

 

Sagaidāmie rezultāti:

 • Prasmes mūsdienu programmatūras izmantošanā statistisko datu apstrādei;
 • Dažādas aprakstošas statistikas sapratne un to izmantošana praksē.

 

 

Apmācības saturs:

 • Statistikas loma biznesā un pārvaldē;
 • SPSS programmatūra statistisku datu apstrādei. Lietotāja grafiskais interfeiss;
 • Datu ievadīšana. Datu importēšana no ārējiem avotiem (datu bāzes, elektroniskas tabulas, teksta faili utt.). Datu tipi;
 • Aprakstošas statistikas meklēšana un traktēšana. Minimums, maksimums, vidējais, standarta novirze, moda, dispersija, mediāna, vidēja ticamības intervāls utt.;
 • Grafiku, diagrammu, histogrammu veidošana, izmantojot dažādus SPSS pakotnes instrumentus. Interpretēšana;
 • Statistisko hipotēžu pārbaude: izvēle starp realitāti un sagadīšanos (sadalījuma likuma veida hipotēze, izlases viendabīguma hipotēze utt.);
 • Statistisko mijiedarbību mērīšana. Korelācijas analīze. Dažādu korelāciju tipi;
 • Piemēri un patstāvīgais darbs.

 

 

Apmācības ilgums:

 • 2 dienas (12 stundas)
Bibliotēka
World Transit Research (WTR)
vairāk >>
Temporālie datu modeļi dzelzceļa transporta informācijas sustemās
Petuhova N.
vairāk >>
Применение инженерной математики и исследования операций для решения задач современной логистики
Ю. Толуев
vairāk >>